skip to Main Content

График на работа на общинските детски градини през летния период

график ДГ летен

График на работа на общинските детски градини през месеците юли и августГРАФИК. През месец юни ще работят всички детски градини.
Заповед на кмета на СО – район „Илинден“ – ЗАПОВЕД

Back To Top
Skip to content