skip to Main Content

График на работа на общинските детски градини през летния период на 2023 г.

179 дг

Във връзка с профилактиката на сградния фонд и ефективното използване на отпуските в общинските детски градини на територията на Район „Илинден” – ДГ № 51 „Щурче”,

ДГ № 52 „Илинденче”, ДГ № 153 „Света Троица”, ДГ №158 „Зора” и ДГ №179 „Синчец”,

ще работят по следния график през летния период на 2023 година:

  • Месец юни 2023 г. – работят всички детски градини;

 

ГРАФИК НА РАБОТА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ 2023 година

 

01.07.2023 г. – 31.07.2023 г. вкл.01.08.2023 г. – 31.08.2023 г. вкл.
 

ДГ № 51 „Щурче“ – поема децата от

ДГ № 153 „Света Троица“

 

 

ДГ № 52 „Илинденче“ – поема децата от

ДГ № 158 „Зора“ и ДГ № 179 „Синчец“

 

ДГ № 179 „Синчец“ – поема децата от

ДГ № 52 „Илинденче“ и ДГ № 158 „Зора“

 

 

ДГ № 153 „Света Троица“ – поема децата от ДГ № 51 „Щурче“

 

Back To Top
Skip to content