skip to Main Content

„Ден на розовата фланелка“

Den_na_rozovata_flanelka-45.OU. 28.02

28. февруари – ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

„Агресията поражда агресия, а любовта – любов“. С този слоган започна честването на Международният ден за борба срещу тормоза в училище в 45. ОУ „ Константин Величков“ в Столична община – район „Илинден“.

Известен като „Ден на розовата фланелка“ , денят се чества по цял свят ежегодно в последната сряда на месец февруари. На този ден участниците носят розово, за да изразят своята позиция срещу агресията и тормоза над подрастващите.

На тазгодишния Ден на розовата фланелка всички учители и ученици от 45. ОУ „К. Величков“ заявиха своята категорична нетърпимост към тормоза и насилието, като се събраха в двора на образователната институция и казаха „Не на тормоза в училище!“ и „Не на КИБЕРТОРМОЗА!“. Облечени в розови фланелки, закичени с розови стикери и с розови балони в ръце малчуганите се включиха активно в тематични инициативи, подготвени специално за случая.

Под формата на беседи и разговори бяха обсъдени по класове редица проблеми, свързани с тормоза в училището и в семейството. Беше разгледана важната роля на съпричастността на всеки един и нуждата от непримиримост, когато някой е подложен на насилие и унижение.

Кметът на Район „Илинден“ д-р Емил Бранчевски изказа поздравления на директора на училището г-жа Лиана Кирякова за включването в чудесната инициатива и заяви, че нашата роля на възрастни е да подпомогнем формирането на емоционална интелигентност и възпитанието на толерантност у младото поколение като важна превенция на насилието и тормоза сред подрастващите.

Den_na_rozovata_flanelka-45.OU. 28.02

Back To Top
Skip to content