skip to Main Content

Забрана за палене на стърнища и сухи треви

ilinden-novini

Във връзка с Предписание № 74/03.04.2023 г., на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, постъпило в Столична община относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии – изключителна държавна собственост, през пожароопасния период за 2023 г. и на основание на чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 10, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 1 и чл. 15, ал. 1, т. 5 и т. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), се забранява паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви. Заповедта е ежегодна и е с цел предотвратяване на възникването на пожари. При констатиране на нарушения законът предвижда глоба до 6000 лв., а при повторно нарушение – до 12 000 лв.

Back To Top
Skip to content