skip to Main Content

Заместник-кметът г-н Радослав Колев се ангажира със спешен ремонт на детско заведение

1

Заместник-кметът г-н Радослав Колев се ангажира със спешен ремонт на детско заведение след сигнал, подаден от директора на 179 ДГ „Синчец“ в район „Илинден“.

2

В спешния доклад е описано, че в един от корпусите на детската градина има компрометиране на тавана, което причинява теч. Той от своя страна води до люпене на мазилката, както и до компрометиране на една от носещите колони.

3

4

Във втория сигнал, който засяга 3 етаж на основния корпус на 179 ДГ е описано, че отново заради теч се причинява наводнение в една от групите, която се ползва от най-големите възпитаници на заведението.

5

След оглед от заместник-кмета г-н Колев, главния инженер г-н Станислав Зарков и началника на отдел „Контрол по строителството“ г-н Петър Духлински, г-н Колев разпореди вземнето на спешни мерки за отстраняване на нередностите.

6

Той от своя страна информира и директора на детското заведение, че въпросът ще бъде адресиран и до експертите с цел максималното бързото му разрешаване.

7

„Бих искал да успокоя родителите на децата, които използват заведението, че ще вземем спешни мерки по отстраняване на проблемите“, заяви заместник-кметът Радослав Колев.

Back To Top
Skip to content