skip to Main Content

Замяна на стари отоплителни уреди с нови за чист въздух в район „Илинден“

greenway

Столична община – район „Илинден“ е част от новата Програма за подмяна на стари отоплителни уреди с газови котли, пелетни помпи, климатици и съвременни соларни съоръжения. Един от най-големите замърсители на въздуха е отоплението с твърдо гориво и отпадъци. Последствията са не само екологични, но и здравословни, а най-уязвими са децата и лицата с алергии, астма, хронични заболявания на дихателните пътища, вродена или придобита от системното замърсяване на въздуха чувствителност. Затова последователно употребата на този вид замърсяване ще се ограничава, докато на 1 януари 2029 г. то напълно ще бъде преустановено. Чрез тази програма жителите ще се разделят напълно безплатно с печките на дърва, въглища и отпадъци, безвъзмездно ще получават новите уреди, а старите ще бъдат рециклирани. Финансирането на дейностите се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“ (2023-2027). Предвижда се новите уреди да спестят 220.8 t емисии на прахови частици (ФПЧ10) годишно на територията на Столична община.

Хоризонтът на действие е 5 години, за да бъде подменен възможно най-голям брой уреди, като обхватът, който местната власт си поставя е
10 000 домакинства
, съобщи Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община в направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Back To Top
Skip to content