skip to Main Content

Заповед на Кмета на р-н „Илинден“ за прокарване на временен път в „Индустриална зона Захарна фабрика“

ilinden-novini

Заповед на Кмета на р-н „Илинден“ за прокарване на временен път в „Индустриална зона Захарна фабрика“

Back To Top
Skip to content