skip to Main Content

Заповед на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

ilinden-novini

СОА23-РД09-749-заповед за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение

Back To Top
Skip to content