skip to Main Content

Заповед на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции

ilinden-novini

Заповед № СОА23-РД09-1944/07.09.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 586 (хиляда петстотин осемдесет и шест) избирателни секции на територията Столична община за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. (Публикувана на 07.09.2023 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Адреси на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Списък с номерата на избирателните секции и адреситe, попадащи в тях

Back To Top
Skip to content