skip to Main Content

Заповед на СО – район „Илинден“ за търговия с мартеници, картички, цветя и валентинки

ilinden-novini

ЗАПОВЕД

На основание чл. 46 ал. 1 т. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО и чл. 30 т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО и S 3 от ПРЗ към нея и в изпълнение на Заповед № СОА2З-РД09-З6УЗ().Ш .2023г. на Кмета на Столична община, във връзка създаване на по-добра организация на търговията с мартеници, картички, цветя, валентинки и др. и събиране на дължимите такси, при спазване изискванията за безопасност, свободно придвижване, опазване на чистотата и обществения ред на територията на СО и район „Илинден“ за периода 09.02.2023г. – 10.03.2023г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Допълнителни места за търговия на открито и ползване на терени, за продажба на мартеници, картички, цветя, валентинки и др. от физически и юридически лица във връзка с предстоящи празници за периода 09.02.2023г. — 10.03.2023г., от 08.00ч. до 21.00ч., до 3.00 квадратни метра на място, при спазване изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред и всички мерки и изисквания свързани с Covid-19 към периода на провеждане:

1. ул. „Щросмайер” – (в отсечката от ул. „Крум Стоянов“ до ул. „Габрово“! — 20 места

 1. ул. „Кукуш” – ‘в отсечката от ул. „Крум Стоянов“ до ул. „3020“! при спирки на автобус № 82 и 108 — двупосочно — 20 места

З. ул. „Цар Иван Александър“ и ул. „Насте Стоянов“ — срещу супермаркет „Билла“ — 15 места

 1. бул. „Сливница“ спирка бул. „Константин Величков“,   посока ж.к.  — 15 места
 1. бул. „Сливница“, спирка „Оряхово”, посока ж.к. „Люлин” — 20 места
 2. бул. „Сливница“, спирт „Оряхово“, посока център — 20 места
 3. бул. „Сливница“, при сгтирка „Западен парк»’ — посока център — 15 места
 4. бул. „Константин Величков“ /от бул. „Сливница“ до бул. „Тодор Александрову – 15 места
 1. ул. „Цар Симеон“ – Кут бул. „Константин Величков“ до площад „Преображение“! на всички спирки на трамвай № З — двупосочно — по 4 места, общо — 20 места
 2. Площад „Преображение“— 10 места
 3. ул. „Коньовица’• пред МБА_Л „НКБ” — 10 места
 4. ул. „Виктор Павлов“, срешу Банка ДСК, при т.н. „Алея на услугите” в посока МБАЛ „НКБ” !3-та ГЫ – 15 места
 5. ул. „Хайдут Сидер“, при начална’последна спирка на трамвай № З — 10 места

За определените от т. 1 до т.1З места, да се издават разрешения за ползване на мясго след заплащане на съответната такса по чл.3(), т.З от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и Цени на услуги, предоставяни от СО в размер на 3,20лв/кв.м. на Ден.

Ш. В разрешенията да се определя точната стокова специализация (мартеници , картички, цветя, валентинки и др.) и срокьт, за който се издават в границите на определения в т. период.

Наилен срок за подаване на заявления 06.02.2023г. в отдел „ЦАО” при Район „Илинден“.

 1. Разрешението за ползване на място да се прекрати и отнеме когато: мястото не се ползва по предназначение; мястото не се ползва от лицето на което е предоставено;  обществените нужди налагат това;

При констатирани нарушения, да се прилага разпоредбата на чл .34 и чл. 36 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО.

Back To Top
Skip to content