skip to Main Content

Кметът на район „Илинден“ организира Кръгла маса на поезията

Гоце Делчев 3
На 21. март т.г. Районна администрация „Илинден“, в партньорство с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ и Народно читалище „Гоце Делчев – 1927“ проведе Кръгла маса на поезията.
Събитието, посветено на Световния ден на поезията, беше организирано по инициатива на Иван Божилов, кмет на Район „Илинден“, за да осигури възможност за среща и обмяна на творчески опит между няколко поколения поети с цел да се подпомогне взаимодействието на подрастващите с утвърдени личности от културната гилдия и включването на младите хора в съвременния културен живот на Района.
Кръглата маса на поезията беше наречена по този начин, не защото имаше кръгла маса, ами защото всички участници – от прохождащи млади таланти до утвърдени имена в поезията – получиха равнопоставена възможност да се изявят, а залата на Читалище „Гоце Делчев – 1927“, което беше домакин на събитието, се оказа тясна да побере всички поклонници на високото слово.
Своята любов към поезията и творчески заряд демонстрираха ученици от VI до X клас от 43. ОУ „Хр. Смирненски“, 3. СУ „М. Дринов“, 45. ОУ „К. Величков“, 33. ЕГ „Св. София“ и ПГАВТ „Ал. Ст. Попов“. Поетичният рецитал на невръстните поети беше последван от рецитал на поетесата Галина Тодорова, а след нея думата взеха утвърдени имена от културната гилдия и поети като Евгения Гешева и Румен Леонидов. Специален гост на събитието беше любимката на поколения българи – поетесата Надежда Захариева.
Сред гостите на събитието бяха Галя Минчева, зам.-кмет и Мариян Живков – секретар на Район „Илинден“, Ренгия Котева, секретар на МКБППМН, представители на Литературния клуб при 43. ОУ „Хр. Смирненски“ и други учители и ученици от района.
Кметът г-н Божилов лично откри събитието и връчи грамоти на всички участващи поети, като пожела на учениците да продължават да следват творческите си пориви и да привличат все повече съученици към поезията и литературата въобще, макар и само като читатели, защото литературата е най-доброто средство за израстване на духа и разширяване на културния кръгозор – солидна основа за пълноценна личностна реализация.
Събитието приключи с песен на Йорданка Христова, написана по текст на Евгения Гешева – поетеса, журналист и председател на НЧ „Г. Делчев – 1927“, която изпроводи всички участници в Кръглата маса с пожеланието за много вдъхновение и нови срещи.
Back To Top
Skip to content