skip to Main Content

Кметът на Район „Илинден“ посети Отчетно-изборното събрание на НЧ „Роден край -1931“

читалище роден край1

На 23. март т.г. НЧ „Роден край-1931“ проведе Отчетно-изборно събрание в залата на читалището. Кметът на Район „Илинден“ г-н Иван Божилов посети събитието и се възползва от срещата с членовете на върховния орган на читалището, за да изкаже пред тях своята висока оценка за дейността на секретаря на читалището г-жа Мая Китова. В знак на признателност г-н Божилов връчи плакет на г-жа Китова за цялостен принос в развитието на културата в района.

Изключителният професионализъм на г-жа Китова и нейните компетенции в областта на културата, изкуствата и образованието, от една страна, както и доброто познаване на програмите и механизмите за финансиране на културата, от друга, допринасят, както за постигане на целите на Читалище „Роден край-1931“, свързани със съхраняване на българските традиции и обичаи и социализиране на българското културно-историческо наследство, така и за популяризиране на новите културни тенденции в глобализиращия се свят.

С изнесените културни събития на откритата сцена в парк „Света Троица“, с изложбите в Районна администрация „Илинден“, със съвместните културни проекти, реализирани с образователните институции, с все по-активното използване на Интернет пространството за култура Читалище „Роден край-1931“ взима сериозно участие в културния календар на района, подпомага заздравяването на връзките между образование и култура и допринася, от една страна за популяризиране на читалищната дейност сред гражданите и приобщаване на все повече подрастващи към културата, а от друга – за развитие и обогатяване на културния живот на жители и гости на нашата столица.

Чрез своята всеотдайност и активна дейност г-жа Китова осигурява множеството участията на Читалище „Роден край-1931“ в регионални, национални и интернационални музикални, танцови и други фестивали, конкурси и културни събития, с което осигурява сериозна трибуна за изява на читалищните самодейци, групи и състави, които пък от всякъде се връщат с награди, а това ни изпълват с гордост и доказва, че културната дейност на читалището е на изключителна висота, която не остава незабелязана и извън района.

Всичко това, в крайна сметка, допринася за популяризиране на името на района и доказва, че читалищата са живи културни средища, а дали ще се изявяват като такива или просто ще вегетират, разчитайки само на държавната субсидия, зависи от човешкия фактор, който стои зад тях.

Отчетно-изборното събрание на НЧ „Роден край-1931“ премина с дневен ред, в който влязоха съществени точки като приемане на финансовия и съдържателен отчет за дейността на читалището за преходната 2022 година и избиране на председател на читалището и ново настоятелство – изпълнителния орган на читалището за следващите 3 години.

Back To Top
Skip to content