skip to Main Content

ОБНОВЕНА „КОМПОСТИРАЙ ВКЪЩИ“! Прием на заявления до 1 ЮЛИ 2024 г.!

comp2

Във връзка с продължаването на кампанията на Столична община – „Компостирай вкъщи“ през 2024 г. Ви уведомяваме, че домакинствата желаещи да получат безплатни компостери, е необходимо да подадат Заявление по образец в Центъра за административно обслужване в срок до 17.00 ч. на 20.06.2024 г. или по имейл на gabriela.dzhambazka@ilinden.bg. Заявленията може да бъде попълнени и подписани собственоръчно или на компютър, подписани с електронен или сканиран подпис. Заявления има и на място в Центъра за административно обслужване на район „Илинден“.

Компостерът е съд за събиране на растителни отпадъци, в който след разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии, гъбички и други инфлитрирани микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и постоянна температура се генерира естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата.

Кампанията цели да стимулира гражданите да намалят крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи нагласите за рециклиране на различни видове отпадъци. Всички граждани, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране трябва да могат да ги разположат в дворовете на къщите, в междублокови пространства или до кооперациите си СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ.komp1

При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци (треви, храсти, клони), очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно.

Back To Top
Skip to content