skip to Main Content

Назначени нови заместник-кметове

ilinden-novini

От 12.02.2024 г. в районната администрация на община „Илинден“ са назначени двама нови заместник-кметове.

Инж. Мариела Димитрова, с ресори „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“ и „Обществени поръчки, търгове и конкурси“. Притежава дългогодишен опит в сферата на строителния и инвеститорски контрол, проектантска дейност, ОВК, ВиК, строителни проекти. Има магистърска степен от Техническия университет – София.

Ивайло Петров, с ресори „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ и „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“. Г-н Петров е финансист, капиталов и финансов анализатор, с голям опит в управлението на инвестиционни проекти, оценяване на компании и активи. Притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство.

Back To Top
Skip to content