skip to Main Content

На Благовещение бе открит Хърватско-български културен център в Район „Илинден“

Роден край1

Днешният съботен ден и хубав християнски празник Благовещение бе ознаменуван в Район „Илинден“ с тържествено откриване на Хърватско-български културен център, наречен на името на Епископ Йосип Щросмайер – хърватски католически епископ, теолог и меценат, изтъкнат политически и обществен деятел, емблематична личност от българската история, човек, на който дължим почит, заради широката му дейност в посока възраждане на националното ни самосъзнание в края на османското владичество.

Хърватско-българският културен център бе открит в една от залите на НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ и е естествено следствие от дългогодишните приятелски взаимоотношения и културни връзки между Посолството на Република Хърватия в България, от една страна, и ГС „Епископ Йосип Щросмайер“ и НЧ „Г. С. Раковски – 1925“, от друга. Създаването на Центъра е финансирано от Организацията на хърватите зад граница.

На традиционно добрите българо-хърватски взаимоотношения в район „Илинден“ дължим факта, че в 3. СУ „Марин Дринов“ днес децата имат възможност да изучават хърватски език, а с откриването на Центъра се надяваме културните връзки между двата народа да бъдат разширени и обогатени.

Сред официалните лица на тържествената церемония по откриването на Центъра бе посланикът на Република Хърватия в България Н. Пр. г-жа Ясна Огняновац, кметът на Район „Илинден“ г-н Иван Божилов, председателят на  ГС „Епископ Йосип Щросмайер“ г-н Трифон Павлов, секретаря на НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ г-жа Ценцерушка Андреева и много други.

 

Back To Top
Skip to content