skip to Main Content

На 10.05.2023 г. изтича срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“

ilinden-novini

Уважаеми съграждани, напомняме ви, че в 17.00 ч. на 10.05.2023 г. изтича срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Районната администрация ще приема заявления до 10 май 2023 г. включително, тъй като обработката им и подаването на документацията в МРРБ изисква технологично време.

Напомняме, че насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Back To Top
Skip to content