skip to Main Content

Нови места в ДГ №179 в район „Илинден“

179 ДГ

Уважаеми родители,

В ДГ № 179 „Синчец“, район „Илинден“, е открита Сграда № 3, с адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 34. Разкриват се следните групи:

  • 1 (една) яслена  група за деца, родени през 2020 г. и 2021 г.;
  • 2 (две) градински групи за деца, родени през 2019 г.;
  • 1 (една) градинска група за деца, родени през 2016 г. и 2017 г.

Местата ще бъдат обявени на 01.11.2022 г.

Моля, при кандидатстване да имате предвид, че групите ще започнат да функционират от 14.11.2022 г.

Столична община

Back To Top
Skip to content