skip to Main Content

ОБЯВА за набиране на кандидати за военни формирования

ilinden-novini
  1. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
  2. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ  (ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 34750 – Карлово, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина)
  3. СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ (ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. в Съвместното командване на специалните операции)
  4. КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА (ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка)
  5. ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ (ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина)
Back To Top
Skip to content