skip to Main Content

Обява за набиране на кандидати за Командване КИПКО

5a9934343cc4190e0660f041dba7ca64

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Back To Top
Skip to content