skip to Main Content

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във Военноморските сили

5a9934343cc4190e0660f041dba7ca64

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Back To Top
Skip to content