skip to Main Content

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен счетоводител

ilinden-novini

Във връзка с проведен конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“, обявен със Заповед № РИЛ24-РД09-2/ 11.01.2024 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РИЛ24-РД91-10/29.01.2024 г. класира кандидатите по следния начин:

За длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ в Район „Илинден“, на:

I място – ИВАНА ЮРИЕВА ЙОРГОВА

Back To Top
Skip to content