skip to Main Content

Обявление относно Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти

ilinden-novini

На основание чл. 31 от Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), Столична община – район „Илинден“ съобщава на заинтересованите лица по чл. 15 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) за издадено от Главния архитект на СО Разрешение за поставяне на обект:

съобщение за преместваеми обекти

Back To Top
Skip to content