skip to Main Content

Обявления за вакантни длъжности в Сухопътни войски, във Военноморските сили и в Национална гвардейска част

5a9934343cc4190e0660f041dba7ca64
  1. Сухопътни войски – Обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).
  2. Военноморски сили – Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеяедане на конкурс.
  3. Национална гвардейска част – Обява за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Back To Top
Skip to content