skip to Main Content

Петнадесет сдружения на собствениците в район „Илинден“ подадоха заявления за участие в Етап I на програмата за енергийна ефективност

IMG-7248

Приключи Етап I от Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ и от днес – 2 юни 2023 г. е отворен за кандидатстване Етап II. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 януари 2024 г. 

Петнадесет сдружения на собствениците в район „Илинден“ подадоха заявления за участие в Етап I на процедурата. След постъпването им, районната администрация успешно подготви и подаде проектните предложения за всички многофамилни жилищни сгради. Предстои оценяването им от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Повече информация за  условията за кандидатстване по Етап II на процедурата може да намерите в специалния раздел на интернет страницата на район „Илинден“ – „Енергийна ефективност„, „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“. 

Back To Top
Skip to content