skip to Main Content

Пилотна инициатива за разделно събиране на отпадъци от опаковки в кв. „Захарна фабрика“

IMG-20240405-WA0006

Район „Илинден“ кани гражданите и домакинствата в кв. „Захарна фабрика“ на 9 април 2024 г., вторник от 17:00 ч. до 19:00 ч. пред блок 5 и останалите четири клетки, оборудвани с контейнери за рециклиране.

Инициативата е адресирана до най-малко 300 домакинства, живеещи в непосредствена близост до „Зелените острови“, разположени в междублоковите пространства на бл. 1, 5, 8, 12 и 20. Домакинствата ще имат възможността да участват в цялостната организация на разделното събиране на отпадъци от опаковки от източника – пластмаса, хартия и стъкло, както и хранителни отпадъци. Стартът на инициативата ще бъде даден от госпожа Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ и д-р Емил Бранчевски, кмет на район „Илинден“. Столична община ще предостави безплатно на домакинствата, заявили желание за участие, индивидуални контейнери за разделно събиране: една кофа с обем общо до 40 л., с три отделения, както и 10-литрова вентилирана кофа за биоотпадъци с комплект биоразградими чували. От кампанията вече се възползваха 1500 домакинства в жк. „Надежда“ 1 и 300 домакинства в район „Овча купел“.

Данните, събрани в резултат на проведената пилотна инициатива, ще послужат при механизма за определяне на такса битови отпадъци на принципа „замърсителят плаща“, отчитащ отговорността на домакинствата и необходим след въвеждане на промени в Закона за местните данъци и такси.

Ако в обявения час, гражданите нямат възможност да вземат лично безплатните индивидуални комплекти, може да ги получат в последствие в сградата на общината в обявеното работно време. Домакинствата може да се представляват и от управителите на етажните собствености. Предаването става чрез протокол и връчване на ключ за достъп.

Добрият личен пример променя нагласите, прави средата по-благоприятна и повишава качеството на живот!

 

Запознайте се с правилата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ТУК

Още информация ще откриете ТУК

Back To Top
Skip to content