skip to Main Content

Прекъсване на топлоснабдяването на ул. „Димитър Петков“

ilinden-novini

На основание чл.72, ал.2. от ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с „Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи  на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: крайна лява лента на ул. „Димитър Петков“ между ул. „Враня“ и бул. „Сливница“, както и велоалея и крайна северна лента на бул. „Сливница“ в района на кръстовището с ул. „Димитър Петков“.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 16.08.2023 г. до 24:00ч. на 18.08.2023г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа. Повече информация може да намерите на нашата интернет страница www.toplo.bg.

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.).

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще извършим за наша сметка при благоприятни метеорологични условия. Възстановяването на съответните настилки ще се извърши от фирма „ДЛВ” ЕООД. Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с решение №772 на СОС.

Back To Top
Skip to content