skip to Main Content

Приключва проект „Основен ремонт/реконструкция/ на център за временно настаняване „Св. София“

ЦВН

На 21.06.2023 г. (сряда) от 14:00 ч. ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Основен ремонт /реконструкция/ на център за временно настаняване „Св. София“, място: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10 и Официална церемония „Откриване на обект” на 21.06.2023 г. (сряда) от 14:00 ч., място: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10.

Ремонтните дейности, извършени по проекта, са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за потребителите на социалните услуги и за екипите, предоставящи услугите. Подобрената архитектурна среда и привлекателността на обекта на интервенция, района и условията ще доведат до трайно положително въздействие върху целевите групи.

Чрез изпълнението на проекта ще се повиши качеството на предоставяните в обекта на интервенция социални услуги, като заедно с това ще се осигури необходимата инфраструктура за равен достъп до социалните услуги и допълнителни възможности за ефективно включване в социалния живот на общността – пряко, на целевите групи по проекта и индиректно, потенциалните ползватели от уязвими групи от обществото, от маргинализирани групи и др.

Back To Top
Skip to content