skip to Main Content

Приключи реконструкцията на Център за временно настаняване „Св. София“

IMG-7569

С официална церемония и заключителна пресконференция бе отбелязан финалът на проекта „Основен ремонт на център за временно настаняване „Св. София“, място: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10.

IMG-7564

IMG-7532

IMG-7565

На официалното откриване присъстваха кметът на район „Илинден“ – СО г-н Иван Божилов, г-жа Минка Йовчева, директор на Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ в Столична община, представители на фирмата изпълнител на проекта, както и на надзора.

Ремонтните дейности, извършени по проекта, са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за потребителите на социалните услуги и за екипите, предоставящи услугите. Подобрената архитектурна среда и привлекателността на обекта на интервенция, района и условията ще доведат до трайно положително въздействие върху целевите групи.

IMG-7559

IMG-7587

IMG-7557

IMG-7592

Чрез изпълнението на проекта ще се повиши качеството на предоставяните в обекта на интервенция социални услуги, като заедно с това ще се осигури необходимата инфраструктура за равен достъп до социалните услуги и допълнителни възможности за ефективно включване в социалния живот на общността – пряко, на целевите групи по проекта и индиректно, потенциалните ползватели от уязвими групи от обществото, от маргинализирани групи и др.

Back To Top
Skip to content