skip to Main Content

При засилен интерес премина информационният ден и раздаването на лични контейнери за разделно събиране в район „Илинден“

cover

На 9 април 2024 г. от 17:00 до 19:00 ч., д-р Емил Бранчевски, кмет на район „Илинден“, г-жа Надежда Бобчева – заместник кмет на СО в направление „Зелена система, екология и земеползване“ и г-н Христо Копаранов – общински съветник дадоха начало на пилотната инициатива за разделно събиране на битовия боклук – опаковки от пластмаса, хартия, стъкло и биоотпадъци в кв. Захарна фабрика. „Целта е да се улесни процесът на сепариране на отпадъците. Идеята на акцията е да се обхване целия район и това да намали таксата смет от януари 2025 г. за домакинствата, които събират разделно“, съобщи Надежда Бобчева. „Когато районната администрация и Столична община работят в тандем, нещата се получават. Този проект е изключително важен за хората, затова раздаваме контейнерите за лично ползване. Разделното събиране намалява разходите на самите семейства. От мен ще дойде инициативата да разширим проекта в четирите квартали на района.“, заяви д-р Бранчевски. Г-н Христо Копаранов сподели впечатленията си от опита на Любляна и Загреб в областта на зелените политики. Този проект е свързан с чистотата на града и справедливото заплащане на сметосъбирането в крайна сметка. Колкото повече разделно събират гражданите и по-малко смесено изхвърлят, толкова по-малко плащат, като навикът започва от вкъщи.“, допълни общинският съветник. Пилотната инициатива цели също да проучи нагласите и да анализира адаптивността и възприетите ползи от страна на гражданите.

В акцията се включиха директорът на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ на Столична община – Лилия Ангелова-Колева и нейният екип. В кампанията за цялостна организация по рециклиране участват 300 домакинства, които се сдобиха безплатно с комплекти за битово ползване: 30-литров контейнер с три отделения за различен вид опаковки, 10-литрова вентилирана кофа за биоотпадък заедно с комплекти от биоразградими пликчета за нея, чували с 2 кг. компост, както и ключ за достъп до най-близката клетка с големи контейнери за съответния вид отпадък.

Гражданите на район „Илинден“ имаха възможност да говорят с представителите на местната власт, да споделят идеи и проблеми. „Моята врата остава винаги отворена.“, заяви д-р Емил Бранчевски.

IMG-e4311672488ff12f1464166a4afb57b2-VIMG-d944097707db9cbfbb58d34a5132d32b-VIMG-d242fdb2a31d5898f31ebf2435bf519a-VIMG-d72b3ccb2bd4d48ae771e651d0305a70-VIMG-cf16b81c41fe71433e5f8b0d1789239f-VIMG-a6d43496701f60d1b9ae0afad1402194-VIMG-20aedb06d276a69849472e9f9eb7d924-VIMG-16d49b344777066de1ac48789006111e-VIMG-6b05f095a6e0eafd20d67fce040111c3-VIMG-5a073928c7f7b9f4912e49914c00e1f2-VIMG-4cbd616c3ee9f8f01cdaa2c04499c581-VIMG-1d16a5a83c3cbe238765b7fee813c043-VIMG-0a92a852c88212adfc810be225971d7a-V20240409_18153120240409_18151620240409_17181220240409_17172320240409_171049 20240409_16200920240409_16580820240409_17020320240409_171723IMG-4f71bdc8f0c92e103adec08e149343bb-VIMG-7f298f2a919f7eedc878b9ea75af825a-VIMG-4334993f429efdda32b27ad136353018-VIMG-bde88b7eb9f874a284aaa7877386e75d-VIMG-c2298ffe60cbe2b8758c877c78ed046d-VIMG-cf16b81c41fe71433e5f8b0d1789239f-VIMG-e834e135f7550d3a2855fb61377f7705-VIMG-ec41b10b34090e31e323e0f7b6208d14-V

Back To Top
Skip to content