skip to Main Content

Разделно събиране на битови и график за извозване на едрогабаритни отпадъци

hey

Уважаеми жители на район „Илинден“,

Запознайте се с ежеседмичния график, съгласно който се събират и сметоизвозват мебели, малки количества строителни отпадъци от домакинствата, детски колички, колела и всички други едрогабаритни отпадъци, които гражданите е силно препоръчително, да поставят в определените за това места ден по-рано, както как и къде да изхвърляте разделно различни видове битови отпадъци чрез следните изображения:

gabaritni

green1

Back To Top
Skip to content