skip to Main Content

Район „Илинден“ приема заявления за безплатни компостери

компостер

Уважаеми съграждани,

Във връзка с кампания на Столична община „Компостирай вкъщи“ Ви уведомяваме, че домакинствата желаещи да получат безплатни компостери е необходимо да подадат заявление по образец в деловодството на районната администрация в срок до 17.00 ч. на 09.03.2023 г.

КОМПОСТЕР? Съд за събиране на растителни отпадъци.

КОМПОСТИРАНЕ?  Процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и постоянна температура.

КОМПОСТ? Естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата.

Back To Top
Skip to content