skip to Main Content

Район „Илинден“ с нов контейнер за отпадъци от текстил

контейнер за дрехи2

Нов контейнер за отпадъци от текстил бе поставен в район „Илинден“. Той се намира в ж. к. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Контейнерът е поставен до сградата на районната администрация.

Back To Top
Skip to content