skip to Main Content

Регионална ученическа историческа конференция „Добродетелите на духа и волята“

konference

На 20.04.2024 г. по повод 148-мата годишнина от избухването на Априлското въстание, в София се проведе Регионална ученическа историческа конференция „Добродетелите на духа и волята“ на тема „Възраждане на българското образование и извоюването на независимата църква“. Организатори бяха 33-та езикова гимназия „Света София“ в район „Илинден“, с директор Стоименка Димитрова, Александър Цветков – историк и учител, и Регионалния исторически музей – София. Официални партньори на конференцията бяха Българският червен кръст, Сдружение „Българска История“ и Богари Медия. Конференцията започна с встъпително слово от г-н Цветан Гайд – историк, богослов и публицист. Поздравителни адреси изпратиха г-жа Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието София-град, доц. д-р Радослав Спасов от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и г-жа Венета Хаджийска-Янкулова, директор на Регионален исторически музей – София.

В конференцията взеха участие ученици от 140-то СУ „Иван Богоров“, СПГТЕ „Джон Атанасов“, 54-то СУ, 33-та ЕГ „Света София“ и Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“, които представиха доклади и есета по исторически теми на българското Възраждане под менторството на своите учители и научни ръководители, сред които Магдалена Стаменова, Камелия Милева, Александър Цветков, Величка Петрова, Венеп Кордова, Силвия Цветкова, Жива Господинова и Горан Благоев.

Основните теми, които учениците представиха бяха свързани с ключови личност, процеси и събития от борбата за независима и самостоятелна българска църква, с живота и делото на Неофит Рилски, участието в борбата за църковна независимост на Стефан Богориди и изграждането на Желязната църква в Цариград, с приноса на Неофит Бозвели (Хилендарски), с просветителската мисия на д-р Петър Берон и неговия „Буквар с различни поучения“ (т. нар. Рибен Буквар), както и с развитието на девическите училища във възрожденска България. Благородната инициатива завърши с награждаването на отличили се ученици и техните разработки и с обещание за последващи събития и утвърждаването на инициативата като ежегодна конференция.

Back To Top
Skip to content