skip to Main Content

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен експерт в отдел „РКТД и УОСЖФ“

ilinden-novini

Във връзка с проведен конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“, обявен със Заповед № РИЛ24-РД09-134/03.04.2024 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РИЛ24-РД91-15/16.04.2024 г. класира кандидатите по следния начин:

За длъжността „Главен експерт“ в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“ на:
I МЯСТО – ТЕОДОРА ДИМИТРОВА МИЛИКИНА;
II МЯСТО – ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВА ПОПОВА;
III МЯСТО – ТАТЯНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА.

Back To Top
Skip to content