skip to Main Content

Резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „ИИБЕКС“

ilinden-novini

Във връзка с проведен конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“, обявен със Заповед № РИЛ24-РД09-144/17.04.2024 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РИЛ24-РД09-170/30.04.2024 г. класира кандидатите по следния начин:

За длъжността „Главен експерт“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“ на:
   I МЯСТО – АНИТА МИХАЙЛОВА ЯНЕВА.

Back To Top
Skip to content