skip to Main Content

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „ИИБЕКС“

ilinden-novini

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“ в СО – Район „Илинден“, обявена със Заповед № РИЛ24-РД09-49/14.02.2024 г., приключва без класиране.

На основание чл. 37, ал. 2 кандидатите са уведомени по електронната поща за своя резултат.

Back To Top
Skip to content