skip to Main Content

Съобщение относно местните избори на 29.10.2023 г.

ilinden-novini
СО – район „Илинден“ уведомява, че на 14 октомври 2023 г. (събота) изтича срокът за подаване на Заявление за гласуване по настоящ адрес (съгласно чл. 36. (1) от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес).
Също така, гражданите с трайни увреждания могат да подадат Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс).
ОСИГУРЕНИ СА ДЕЖУРНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ 08:30 ЧАСА ДО 17:00 ЧАСА НА 14.10.2023 г. (СЪБОТА) В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – “ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”.
Back To Top
Skip to content