skip to Main Content

Съобщение за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в  СО – Район „Илинден“

ilinden-novini

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в  СО – Район „Илинден“, обявена със Заповед № РИЛ22-РД09-195/07.10.2022 г., приключва без класиране.

На основание чл. 37, ал. 2 кандидатът е уведомен чрез писмо за своя резултат.

Back To Top
Skip to content