skip to Main Content

Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

ilinden-novini

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на Заповед с Рег. № СОА24-РД91-106/28.03.2024 г. на Кмета на Столична община и с цел недопускане на стресови ситуации сред населението на Район „Илинден“, Ви уведомяваме за провеждането на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 01.04.2024 г. от 11:00 ч.

Back To Top
Skip to content