skip to Main Content

Харта на клиента

Харта на клиента

Организационна структура

Организационна структура

Вътрешни правила в СО – район „Илинден“

Устройствен правилник на СО - Район "Илинден"

Устройствен правилник на СО - район „Илинден"

Административен регистър

Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър
Интегрирана информационна система на държавната администрация - Административен регистър
Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИРегистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИРегистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИРегистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служители на Район „Илинден"Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служители на Район „Илинден"Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служители на район „Илинден"Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служители на район „Илинден"
Back To Top
Skip to content