skip to Main Content
otpechatak

Младежки проект преобразява откритата сцена в парк „Света Троица“

Проект „Отпчатък“ е част от „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община. Той  се фокусира върху популяризиране на различните култури в България. В рамките на проекта беше укрепена и реновирана откритата сцена в парк „Св. Троица“. Сцената ще бъде изрисувана с български мотиви…

po-patq-vodi-m

Покана за представяне на Етнографския пътеводител „По пътя води ме“ на Академия за ВИЗИОНЕРИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Младежите от „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община имат удоволствието да ви поканят на официално представяне на Етнографския пътеводител „По пътя води ме“, създаден от тях по проект „Само по носия“, с ментор Любов Костова, директор на Британски…

ilinden-novini

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

ilinden-novini

Спиране на водоподаването в ж.к. „Захарна фабрика“

УВЯЖЯУМИ СЪГРАЖДАНИ, „Софийска вода“ АД Ви уведомява, че предстои планирано спиране на водата, както следва:   Местоположение: Зона за спиране : ж.к. Захарна фабрика – района между ул. Кукуш, ул. Божана, ул. Билянини извори, ф-ма Загато и сградата на А1…

ilinden-novini

Прекъсване на ел. захранването в сградата на Район „Илинден“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с извършване на електромонтажни дейности от „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД на 07.10.2022 г. от 14.00 часа до края на работния ден ще бъде прекъснато електрозахранването в сградата на район „Илинден“.

ilinden-novini

Стартира процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Стартира набиране на проектни предложения за предоставяне на средства за енергийно обновяване на българските домове по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Всички подробности относно процедурата ожете да намерите на следния…

ilinden-novini

Обявления

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 519/07.07.2022г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1300/29.07.2022г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на части от имот–терен публична общинска собственост с площ от…

ilinden-novini

Подготвителни курсове за национално външно оценяване след 7-ми клас по български език и литература и по математика организира НЧ „Роден край-1931″

Подготвителни курсове за национално външно оценяване след 7-ми клас по български език и литература и по математика организира НЧ „Роден край-1931″

ilinden-novini

Започва основен ремонт на ул. „Кукуш“

На 19.09.2022 г. (понеделник) започва основен ремонт на ул. „Кукуш“. Срокът за извършване на строително – ремонтите дейности е 226 календарни дни. Предвижда се ремонт на пътни и тротоарни настилки, обособяване на зони за паркиране,  изграждане и ремонт на водопроводна…

Back To Top
Skip to content