skip to Main Content
ilinden-novini

Обява за конкурс

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 490/23.07.2021г. на СОС и Заповед №СОА21-РД09-1204/01.09.2021г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на части от имот–терени публична общинска собственост за разполагане на 10 бр. преместваеми обекти по одобрена план схема…

ilinden-novini

Предстои обработка срещу комари на територията на район „Илинден“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че на 22.07.2021 година, при благоприятни климатични условия, ще се извърши обработка на зелените площи в междублоковите пространства против комари. Дейностите по обработката ще стартират в 22.00 ч.

ilinden-novini

Трето косене на трева за 2021 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, От днес, 05.07.2021 г. на територията на район „Илинден“ започва третото косене на трева за 2021 година и, при благоприятни климатични условия – трябва да приключи до края на седмицата.

ilinden-novini

Стартира Програма „Зелена София” за 2021 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, За поредна година стартира Програма „Зелена София”. Със Заповед No СОА21-РД09-785/04.06.2021 г. на Кмета на Столична община е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти за облагородяване на междублоковите пространства през 2021 година. Крайният срок за получаване на проектните предложения…

ilinden-novini

Превантивни мерки на прага на пожароопасния период за 2021 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На прага на пожароопасния период за 2021 г. Ви напомняме, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци създава опасност от възникване на пожари и е строго забранено, съгласно Закона за опазване на…

ilinden-novini

Второ косене на трева за 2021 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, От днес, 31.05.2021 г. на територията на район „Илинден“ започва второто косене на трева за 2021 година и, при благоприятни климатични условия – трябва да приключи до края на седмицата.

ilinden-novini

Първо косене на трева за 2021 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, При благоприятни климатични условия, на 3 май на територията на район „Илинден“ започва първото косене на трева за 2021 година.

ilinden-novini

Компенсация за деца, останали извън ДГ и У-ЩЕ поради липса на места

Районна администрация „Илинден“ продължава и през учебната 2021-2022 година да приема заявления за компенсация на родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях – в изпълнение…

ilinden-novini

Стартира кампанията за подписване на договори между СО и гражданите за подмяна на старите отоплителни уреди с нови

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявеното на 24.03.2021г. (сряда) на начало на кампанията по подписване на договорите с граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в…

ilinden-novini

Възползвайте се от възможността да замените старите си печки за нови екологични отоплителни уреди!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Столична община продължава работата по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез…

Back To Top
Skip to content