skip to Main Content
ilinden-novini

Информационен портал за избирателите

За пети поредни избори Столичната община предоставя възможност на гражданите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г. Системата е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно…

ilinden-novini

Заповеди на кмета на Столична община във връзка с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  Заповед № СОА23-РД09-600/23.02.2023 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.04.2023 г. Приложение 1:  Места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и…

ilinden-novini

Информационен портал за избирателите

За пети поредни избори Столичната община предоставя възможност на гражданите за справки, свързани с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г. Системата е уеб базирано ГИС приложение, чрез което избирателите имат възможност за ориентация относно…

ilinden-novini

Заповеди на кмета на Столична община във връзка с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Заповед № СОА23-РД09-600/23.02.2023 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.04.2023 г. Приложение 1:  Места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др.…

ilinden-novini

Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния…

ilinden-novini

Електронни услуги за изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления: Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/ Заявление за вписване в избирателния списък…

ilinden-novini

Справка за граждани за проверка на номер и адрес на избирателна секция за изборите на 02.04.2023 г.

На интернет адрес: http://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване. Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на…

ilinden-novini

Уведомление за консултации за сформиране на съставите на СИК в район „Илинден“

У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и заповед с рег. № СОА23-РД09-521/17.02.2023 г. на кмета на Столичната община във връзка с произвеждането на предсрочните избори за…

Back To Top
Skip to content