skip to Main Content
ilinden-novini

Резултати от проведен конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „ИИБЕКС“

Във връзка с проведен конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“, обявен със Заповед № РИЛ24-РД09-144/17.04.2024 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РИЛ24-РД09-170/30.04.2024 г.…

ilinden-novini

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен експерт в отдел „РКТД и УОСЖФ“

Във връзка с проведен конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“, обявен със Заповед № РИЛ24-РД09-134/03.04.2024 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия,…

ilinden-novini

Списък допуснати до конкурс – Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“ може да откриете ТУК

ilinden-novini

Списък допуснати до конкурс – Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“ може да откриете ТУК

ilinden-novini

Конкурс за Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“. Обявлението може да видите ТУК.

ilinden-novini

Конкурс за Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и Управление на общинската собственост и жилищния фонд“. Обявлението може да видите ТУК.

Back To Top
Skip to content