skip to Main Content
ilinden-novini

Конкурс за Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“. Обявлението може да видите ТУК.

ilinden-novini

Конкурс за Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и Управление на общинската собственост и жилищния фонд“. Обявлението може да видите ТУК.

ilinden-novini

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „ИИБЕКС“

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол…

ilinden-novini

Списък допуснати до конкурс – Главен експерт Контрол по строителството

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“ може да откриете ТУК

ilinden-novini

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт „Контрол по строителството“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството. Обявлението може да откриете ТУК.

ilinden-novini

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен счетоводител

Във връзка с проведен конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“, обявен със Заповед № РИЛ24-РД09-2/ 11.01.2024 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РИЛ24-РД91-10/29.01.2024 г. класира кандидатите…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 824/27.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2002/11.11.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 871/10.11.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2541/23.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

Back To Top
Skip to content