skip to Main Content
ilinden-novini

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт „Контрол по строителството“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството. Обявлението може да откриете ТУК.

ilinden-novini

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен счетоводител

Във връзка с проведен конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“, обявен със Заповед № РИЛ24-РД09-2/ 11.01.2024 г. на кмета на СО – район „Илинден“, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РИЛ24-РД91-10/29.01.2024 г. класира кандидатите…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 824/27.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2002/11.11.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 871/10.11.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2541/23.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 630/21.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1513/02.09.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от сграда…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем на имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 709/16.09.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1708/05.10.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на…

ilinden-novini

Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 825/27.10.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-2001/11.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост,…

ilinden-novini

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 824/27.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2002/11.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

ilinden-novini

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 50.00 кв. м.

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 756/06.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1832/25.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

Back To Top
Skip to content