skip to Main Content
ilinden-novini

Обява за конкурс

 СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 380/25.05.2023 г на СОС и Заповед № СОА23-РД92-187/07.06.2023 г. на кметa на Столична община, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 824/27.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2002/11.11.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 871/10.11.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2541/23.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 630/21.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1513/02.09.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от сграда…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем на имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 709/16.09.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1708/05.10.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на…

ilinden-novini

Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 825/27.10.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-2001/11.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост,…

ilinden-novini

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 824/27.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2002/11.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

ilinden-novini

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 50.00 кв. м.

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 756/06.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1832/25.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

ilinden-novini

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен, публична общинска собственост, с площ от 18.00 кв. м

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 757/06.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1833/25.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен, публична общинска собственост, с площ…

ilinden-novini

Обява за конкурс и конкурсна документация

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 3-то СУ „Проф. Марин Дринов“, ж.к. „Света Троица“ ул. „Хайдут Сидер“ № 12 за организиране на…

Back To Top
Skip to content