skip to Main Content
ilinden-novini

Конкурс за Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“. Обявлението може да видите ТУК.

5a9934343cc4190e0660f041dba7ca64

Обявления за вакантни длъжности в Сухопътни войски, във Военноморските сили и в Национална гвардейска част

Сухопътни войски – Обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Военноморски сили – Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба…

ilinden-novini

Конкурс за Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и Управление на общинската собственост и жилищния фонд“. Обявлението може да видите ТУК.

ilinden-novini

Обява за работа „ЕСГРАОН и ГС“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИЛИНДЕН“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ЕСГРАОН И ГС“ В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. Срок за подаване на документи: от 02.04.2024 г. до 15.04.2024 г. включително. Пълната информация за това обявление, може да откриете ТУК

5a9934343cc4190e0660f041dba7ca64

Обява за набиране на кандидати за Командване КИПКО

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

ilinden-novini

Резултати от проведен конкурс за длъжността главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „ИИБЕКС“

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол…

5a9934343cc4190e0660f041dba7ca64

Обявления за конкурс за войници, за войнишки длъжности и за срочна служба от Министерство на отбраната на РБ

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА (Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани). ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили…

ilinden-novini

Списък допуснати до конкурс – Главен експерт Контрол по строителството

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“ може да откриете ТУК

Back To Top
Skip to content