skip to Main Content
ilinden-novini

Обява за длъжността счетоводител

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИЛИНДЕН“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ Срок за подаване на документи: от 19.02.2024 г. до 01.03.2024 г. включително. Пълната информация за това обявление, може да откриете ТУК.

ilinden-novini

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт „Контрол по строителството“

Конкурс за назначаване на държавен служител – Главен експерт „Контрол по строителството“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството. Обявлението може да откриете ТУК.

ilinden-novini

Списък с допуснати кандидати от конкурса за длъжността главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ в СО – район „Илинден“

Списъка с допуснати кандидати от конкурса за длъжността главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ в СО – район „Илинден“ можете да намерите тук .

ilinden-novini

Обявата за набиране на кандидати за Командване за логистична поддръжка

ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 02.05.2024 г. до 03.05.2024 г. в Командване за логистична поддръжка.

ilinden-novini

ОБЯВА за набиране на кандидати за военни формирования

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ  (ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 34750 – Карлово, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина)…

ilinden-novini

Осигуряване на топъл обяд

Столична община Район „Илинден“ има сключен договор BG05SFPR003-1.001-0222-C01 с Агенция за социално подпомагане в качеството ѝ на Управляващ орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“, по Програма за храни и/или основно материално подпомагане…

Back To Top
Skip to content