skip to Main Content
evropa

Кандидатствайте по Програма „Европа“ 2024 на Столична община, а защо не с партньор: СО – район „Илинден“?

Добрите европейски практики чрез приложими идеи за развитието и облагородяването на районите, взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт, засилването на гражданското участие и контрол в процеса на вземане на решения са само част от устойчивите…

REMONT

Ремонт на ул. Йосип Щросмайер и въвеждане на временна линия 82А

На 14 май 2024 г. (вторник) започва първият етап от основния ремонт на ул. „Йосип Щросмайер“ в район „Илинден“. Дейностите ще се извършват от пресечката на ж.п. линията: Перник-София до ул. Крум Стоянов, без последната да бъде затваряна за движение.…

ilinden-novini

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение” по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“   Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2 : „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 Договор №  А12-22-6/12.03.2014г. Стойност на проекта: 60 964, 08…

Back To Top
Skip to content