skip to Main Content
banner-nestle

Предстои есенното издание на “Нестле за Живей активно! Град 2022“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Каним всички на есенното издание на “Нестле за Живей активно! Град 2022“, което тази година ще се се проведе под мотото „Активни ден и нощ“! Събитието ще се проведе в София на 18. септември!!! „Нестле България“ АД са…

ilinden-novini

Обявление относно Решение № 270 на СОС от 21.04.2022 г. за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция и други заболявания

Решение № 270 на Столичен общински съвет от 24.04.2022 г. Правила за предоставяне на GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване Необходими документи за кандидатстване: Заявление по образец Декларация

ilinden-novini

Компенсация за деца, останали извън ДГ и У-ЩЕ поради липса на места

Районна администрация „Илинден“ продължава и през учебната 2021-2022 година да приема заявления за компенсация на родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях – в изпълнение…

ilinden-novini

МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ”

„Личната помощ” е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите…

ilinden-novini

Столична община стартира услуга „Патронажна грижа“ – за възрастни хора и лица с увреждания

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 02.04.2020 г. Столична община стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа – София“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“…

Back To Top
Skip to content