skip to Main Content
do-3d-asset-modelling-and-rendering

ОБНОВЕНА!!! Втори епизод на „Илинден, power up!” с авиационно и скоростно моделиране и демонстрации

Западен парк е вторият по големина парк с площ от 2160 дка. в столицата, животът в него и усилията за действителното му възстановяване, опазване и социализиране не спират.  Вторият епизод на „Илинден, power up!” е на 21 юни 2024 г. /петък/…

vr1

Състезания по спортове във виртуална реалност и признание за работата на учителите по физическо възпитание

На 17 май 2024 г., Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта, Столична община – район „Илинден“ организира състезания по хибридни спортове. Стартът е в 17:00 ч. около и на постоянната сцена в парк…

Back To Top
Skip to content