skip to Main Content
Закон за управление на етажната собственостНАРЕДБА № РД-02-20-8 / 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственостУказания за задълженията на собствениците на домашни кучета в сгради, в режим на етажна собственост
Back To Top
Skip to content